Material

Llistat de material necessari per desenvolupar les activitats:

  • Sabates de futbol
  • Sabates de multi tac
  • Vestimenta còmoda per dur a terme activitat física
  • Esmorzar
  • Aigua